top of page
  • Joni Pitkonen

Elinvoimainen kaupunki tarvitsee elinvoimaiset kulttuuripalvelut

Kulttuuriala on nyt poikkeusoloista johtuvan taantumansa vuoksi ollut paljon esillä. Todellisuus on ollut jokseenkin karua jo ennen koronaa. Lohjan kaupungin talouden tasapainottamiskeskusteluissa on kuultu jonkin ryhmittymän puhuvan sen puolesta, että joitakin kulttuuripalveluja tulisi jopa lakkauttaa, koska toiminta on toissijainen kunnan tehtävä ja saisi jäädä lakisääteisten palvelujen varjoon.


Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista alkaa olla saatavilla runsaasti tietoa painavien hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämistahojen, WHO:n, THL:n, OKM:n, kuntaliiton ym. raportteja. Lainsäädännöllä on myös pyritty tukevoittamaan kulttuuripalvelujen asemaa, esim. kuntien kulttuuritoimintalailla sekä kytköksellä terveydenhuoltolakiin. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on mainittu myös soteuudistuksen ohjeistuksissa kunnille. On vanhanaikaista ajatella, että satsaaminen lakisääteiseen tai ei-lakisääteiseen hyvinvointipalveluun on toiselta taholta pois vaan kehittyneen hyvinvointiorganisaation tulee kyetä monialaiseen, poikkihallinnolliseen dialogiin ja huomioida yhdessä ne toimet ja menoratkaisut, joilla eri-ikäisten kokonaishyvinvointi saavutetaan. Mukaan on otettava koko palvelutuotanto, myös kolmannen sektorin toimijat.


On tärkeää, että kulttuuri sivistyksen kivijalkana saa ansaitsemansa aseman ja palvelut turvataan Lohjalla mitään niistä kyseenalaistamatta. Kulttuurin toimijoista myös suuri osa on kaupungin ulkopuolista toimintaa ja usein juuri nämä freelancerit, taiteen toimijat ja kulttuuriyhteisöt ovat paikallinen vetovoimatekijä. Myös niiden arvo yhteiskunnan ja sivistyksen rakentamisessa on kautta itsenäisen Suomen historian ollut äärimmäisen merkittävä. Pyrin kampanjoimaan näiden asioiden edistämiseksi. Taide ja kulttuuri Lohjalla on yhteiskunnallisesti paljon kokonaisvaltaisempi asia kuin se että tänne saadaan kävijöitä ja euroja, arjen elämyksiä ja tapahtumia kylille. Jos joku päättäjä ei mielestään ole kulttuurin tai taiteen kuluttaja tai ymmärtäjä, on lyhytnäköistä olla ajamassa jotakin palvelua alas.


Lohja on kokoonsa ja asemaansa nähden poikkeuksellisen rikas ja aktiivinen kulttuurikaupunki. Sen orkesteria ja teatteria kehutaan maailmalla, taiteen perusopetuksen toimijat ovat kasvattaneet valtakunnallisesti arvostettuja tekijöitä ja taiteilijoita. Lohjan taide- ja kulttuuriyhdistykset toimivat aktiivisesti taiteen eri aloilla ja valtakunnallisestikin Lohja on huomioitu siitä, että täällä on monta teatteriryhmää.


Taiteen ja kulttuurin tehtävä on toimia sivistyksen, ihmiselämän, identiteetin, yhteiskunnan ja ilmiöiden kuvaajana sekä toimia tiedon siirtäjänä sukupolvelta toiselle. Sen tehtävänä on tulkita, selittää ja antaa erilaisia näkökulmia monimuotoiselle todellisuudelle, jossa elämme ja olemme eläneet. Taide ja kulttuuri ihmiselon arjessa saakoon täyden tuen!

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Harrastaminen lapsen hyvinvoinnin tukena

Lasten ja nuorten harrastamisesta puhutaan nyt paljon ja on ymmärretty sen laaja-alaiset hyvinvointivaikutukset. Oikeastaan asia on tullut näkyväksi valitettavasti juuri näiden pahoinvoinnin lisääntym

Vappusatanen ja pyöräilyasiaa

Valkolakki päähän ja saunaan, tai ehkä päähän vasta saunan jälkeen Tällä pyöräilykaudella olen päättänyt välttää kaikenlaista suoritekeskeisyyttä. Vappusatasta pidänkin enemmän eräänlaisena maantiepy

Konsensus politiikan pelikentällä

Kirjoittelen mielelläni yhteiskunnallisista asioista ja minua on aina kiinnostanut poliittiset ilmiöt tai oikeastaan ihmiset, henkilöt politiikan mekanismeissa. Olin sillä tavalla kummallinen lapsi, e

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page